NAVA.HU Kötelespéldány Különgyűjtemények

Tematikus

Népmese-válogatás

Magyar népmesék és más mesesorozatok a Magyar Televízió és Duna Televízió műsoraiból válogatva.

Tartalom

 1. Mesefilmek
  1. Animációk
  2. Bábjátékok
  3. Mesejátékok
 2. Mesesorozatok
  1. Fabulák: Heltai Gáspár mesél
  2. Magyar népmesék
  3. Mondák a magyar történelemből
 3. Nagy magyar mesélők
  1. Hol volt, hol nem volt
  2. Mammama meséi
  3. Mesemondók előadásában
 4. Benedek Elek meséi
 5. Ludas Matyiról
 6. Mesék Mátyás királyról
 7. A mese tudománya

Mondák a magyar történelemből

Álmos vezér
Magyar Televízió 2 , 2007-06-24

Álmos vezér mondája a honfoglalás előtti magyarok vezetőjének életéről és a a magyar nép Kárpát-medence felé vándorlásáról.

Botond
Magyar Televízió 2 , 2007-06-06

Monda Botond vitézről, aki a magyarok kalandozó hadjáratai során Bizánc városkapuját buzogányával törte be.

A fehér ló mondája
Magyar Televízió 2 , 2007-10-23

A fehér ló mondája szerint a magyarok csellel szerezték meg a morva fejedelemtől Pannónia földjét.

Istvánt királlyá koronázzák
Magyar Televízió 2 , 2008-08-20

A monda az első magyar király, I. (Szent) István megkoronázásának történetét beszéli el.

Jankula
Magyar Televízió 2 , 2007-08-18

Monda Hunyadi János születésének történetéről és nevének eredetéről.

Kemény Simon
Magyar Televízió 2 , 2007-08-26

Monda Kemény Simonról, aki Hunyadi János vitéz szolgájaként nagy szerepet játszott a törökök elleni harcban.

Korona és kard
Magyar Televízió 2 , 2007-07-22

Monda I. Béla magyar király trónra kerüléséről. Elbeszélik miként választott a neki felkínált kard és korona közül.

Lehel kürtje
Magyar Televízió 2 , 2007-06-05

Lehel kürtjének mondája a kalandozó magyar hadak augsburgi vereségéről.

Mátyást királlyá választják
Magyar Televízió 2 , 2007-07-28

Monda Mátyás király megválasztásának és koronázásának történetéről.

Szent László utolsó győzelme
Magyar Televízió 2 , 2007-06-16

Monda a holta után is nagy tiszteletben álló Szent László király utolsó győzelméről. Még halála után is győzelemhez segítette a magyarokat.

Szentgalleni kaland
Magyar Televízió 2 , 2007-09-16

Monda a kalandozó magyarokról, amint megtámadják a Szentgallenben (St. Gallen) található monostort.

Vértes
Magyar Televízió 2 , 2007-08-19

A monda feleleveníti, hogy a magyarok miként verték vissza a németek támadásait 1051-ben.

Zotmund
Magyar Televízió 2 , 2007-06-29

1051-ben III. Henrik hadjáratot vezetett Magyarország ellen. Pozsony város ostrománál azonban Zotmund a víz alatt úszva elsüllyesztette a német hajókat.

Gyűjtemények

Az 1956-os forradalom eseményei személyes élettörténeteken keresztül, és az első hivatalosan engedélyezett megemlékezések a forradalomról 33 évvel később, a rendszerváltás idején.
Kis magyar filmtörténet. Az elmúlt 50 év kiemelkedő magyar filmalkotásai tekinthetők meg ebben a gyűjteményben.
Összeállítás a televízió műsoraiból a 2009. augusztus 7-én elhunyt Cseh Tamás énekes, dalszerző emlékére.
Érdekes válogatás a mesék csodás birodalmából.
Műsorok a Nyugat című irodalmi folyóiratról és szerzőiről.